Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALAUSUNTO

Voimassa alkaen 5. lokakuuta 2020

VitalSignum Oy, mukaan lukien sen yhteistyökumppanit, (”VitalSignum”, ”me”) on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja EU-asetusta 2016/679.

Tässä tietosuojalausunnossa (”lausunto”) kuvaamme, kuinka keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja VitalSignumin tietojenkäsittelytoimintojen aikana ja mitä oikeuksia sinulla on näiden tietojen suhteen. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitamme tunnistettavia tietoja sinusta tai muusta tunnistettavasta henkilöstä.

Voimme aika ajoin esittää muita tietosuojaa koskevia ilmoituksia, jotka koskevat näissä ilmoituksissa määriteltyjä VitalSignumin tietojenkäsittelytoimintojen alueita. Jos tällaisten ilmoitusten ja tämän lausunnon välillä on eroja, on ilmoituksia pidettävä ensisijaisina tähän lausuntoon verrattuna.

Sinun ei ole pakko toimittaa henkilökohtaisia tietoja VitalSignumille. Jos et halua antaa henkilökohtaisia tietojasi VitalSignumille, emme välttämättä pysty tuottamaan sinulle haluamiasi tietopalveluita tai vastaamaan tekemiisi kyselyihin.

1. Mitä henkilötietoja VitalSignum kerää ja käsittelee?

VitalSignum kerää henkilötietoja suoraan sinulta ja muista saatavissa olevista lähteistä soveltuvan ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä ja käytännöstä muuta johdu, henkilötietojen ryhmiin, joita kerätään ja käsitellään tietojenkäsittelykontekstissa, kuuluvat:

 • Antamasi tiedot: Kun luot tilin tietojenkäsittelyjärjestelmäämme tai muutoin olet vuorovaikutuksessa kanssamme (joko suoraan tai palveluitamme käyttävän asiakasorganisaation tai muun kolmannen osapuolen kautta), saatamme kysyä tietojasi, kuten nimesi, katuosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, sukupuolesi, painosi, pituutesi, ikäsi, leposykkeesi, aerobinen kynnyksesi, anaerobinen kynnyksesi, maksimisykkeesi, biometrinen datasi (EKG, verenpaine, happisaturaatio, jne.) samoin kuin käyttäjänimesi ja salasanasi kirjautumiseen tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmäämme. Voimme myös pitää kirjaa suostumuksistasi, mieltymyksistäsi ja asemastasi suhteessa esimerkiksi kieleen, näyttökeinoihin ja suosimiisi tapoihin, joilla VitalSignum ottaa sinuun yhteyttä.
 • Tekniset tiedot: Kun käytät palveluitamme verkossa, verkkopalvelimemme luovat automaattisesti tietueita vierailustasi. Nämä tietueet sisältävät tyypillisesti IP-osoitteesi, kellonaikoja, mittaustuloksia, linkitettyjä sivustoja, vierailtuja sivuja, käytettyjä linkkejä ja ominaisuuksia, katsottuja tai pyydettyjä tilanteita, käyttämäsi selaimen tai muun sovelluksen tyypin, kielen ja muita vastaavia tietoja. Kun käytät palveluitamme tai muuten olet vuorovaikutuksessa kanssamme televerkkojen välityksellä, tietoliikenneoperaattori voi siirtää tiettyjä lisätietoja, kuten matkapuhelinnumerosi, VitalSignumille kyseisen viestinnän mukana.

2. Mitä VitalSignum tekee henkilökohtaisten tietojen kanssa?

VitalSignum voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti.

 • Yhteydenpito kanssasi: Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi tai tietoistasi johdettuja tietoja joko automaattisesti tai manuaalisesti tietojenkäsittelytoiminnoissamme kommunikoidaksemme kanssasi, esimerkiksi saadaksesi lisätietoja tietojärjestelmissämme olevien tietojesi tilasta.
 • Yhteydenpito terveydenhuollon tarjoajan kanssa: Voimme käyttää henkilötietojasi tai tiedoistasi johdettuja tietoja joko automaattisesti tai manuaalisesti tietojenkäsittelytoimintamme yhteydessä kommunikoidaksesi valtuuttamasi terveydenhuollon tarjoajan kanssa, esimerkiksi tarjoamalla heille mitatut terveystiedot yhdessä kaikkien luomiesi merkintöjen ja mahdolliset tietojesi perusteella luomiemme analyysitulosten kanssa.
 • Tutkimustoiminta: Voimme käyttää tai sallia kolmansien osapuolten käyttää anonymisoituja versioita tiedoistasi laillisiin tutkimustarkoituksiin.
 • Palveluiden kehittäminen: Voimme käyttää henkilötietojasi tietojenkäsittely- ja resurssiprosessiemme, verkkosivustojen ja muiden niihin liittyvien palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kehitystyössä aggregoitua anonymisoitua tietoa.
 • Lakien ja säännösten noudattaminen: Voimme käyttää henkilötietojasi lakien, asetusten, oikeuslaitosten tai käytäntöjen edellyttämällä tavalla meille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

VitalSignum käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi täyttääkseen kaikki pyytämäsi tai valtuuttamasi transaktiot. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi muiden henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi; ylläpitää tietojenkäsittelyyn liittyvien toimintojen, järjestelmien, verkkosivustojen ja palveluidemme turvallisuutta; ja VitalSignumin oikeuksien ja omaisuuden suojelemiseksi.

3. Jakaako VitalSignum henkilökohtaisia tietojasi?

VitalSignum ei myy, vuokraa, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi, ellei jäljempänä toisin mainita.

 • Suostumus: VitalSignum voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi VitalSignumille.
 • VitalSignum-yritykset ja valtuutetut kolmannet osapuolet: VitalSignum voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi muille VitalSignum-yrityksille tai valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja VitalSignumille tässä lausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin. VitalSignumin valtuuttamiin kolmansiin osapuoliin voivat kuulua esimerkiksi tietojenkäsittelytoimistot, ammatilliset neuvonantajat, ulkoiset lakimiehet ja muut kolmansien osapuolien toimittajat. Nämä VitalSignumin valtuuttamat kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin. Vaadimme heitä toimimaan johdonmukaisesti tämän lausunnon kanssa ja käyttämään asianmukaisia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Henkilötietojen kansainvälinen siirto: Tietojenkäsittely- ja resurssitoimintamme voi käyttää resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtaisia tietojasi voidaan siirtää asuinmaasi ulkopuolelle, myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Tällaisissa muissa maissa ei aina ole henkilötietojen erityistä suojaa koskevaa lakia tai niillä voi olla erilaiset yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevat säännöt. Tällaisissa tapauksissa käytämme toimenpiteitä henkilötietojesi riittävän suojaamiseksi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä asiaankuuluvien viranomaisten (esim. Euroopan komission) hyväksymiä vakiosopimuksia ja vaatimalla asianmukaisten teknisten ja organisatoristen tietoturvatoimenpiteiden käyttöä.
 • Pakolliset ilmoitukset: VitalSignum voidaan laissa velvoittaa paljastamaan henkilötietojasi viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, esimerkiksi terveydenhuollosta tai tilastotiedoista vastaaville valtion virastoille tai poliisille tai muille lainvalvontaviranomaisille. VitalSignum voi myös paljastaa ja käyttää henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti puolustaa VitalSignumin perusteltuja etuja esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä.
 • Yritysjärjestelyt: Missä VitalSignum päättää myydä, ostaa, sulauttaa tai muuten organisoida uudelleen yrityksensä tietyissä maissa, tähän liittyen se voi paljastaa henkilötietojasi mahdollisille tai todellisille ostajille tai niiden neuvonantajille.

4. Mihin toimenpiteisiin ryhdymme henkilötietojesi suojaamiseksi?

Tietosuoja ja turvallisuus ovat VitalSignumin keskeisiä näkökohtia. Olemme määritelleet erityiset vastuut käsitellä yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia asioita. Panemme täytäntöön sisäisiä toimintatapojamme ja ohjeitamme valitsemalla sopivan toiminnan, mukaan lukien ennakoiva ja reagoiva riskienhallinta, turvallisuus- ja yksityisyyden suunnittelu, koulutus ja arvioinnit. Suoritamme asianmukaiset toimet online-tietoturvan, fyysisen tietoturvan, tietojen menetyksen ja muiden vastaavien riskien torjumiseksi ottaen huomioon käsittelyn aiheuttamat riskit ja suojattavien tietojen luonteen. Rajoitamme myös pääsyä henkilötietoja sisältäviin tietokantoihimme valtuutetuille henkilöille, joilla on perusteltu tarve käyttää näitä tietoja.

5. Tietojen laatu

Teemme kohtuulliset toimenpiteet pitääksemme hallussaan olevat henkilötiedot oikeina ja poistaa vääriä tai tarpeettomia henkilötietoja. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä lausunnossa esitettyjen tai muuten sinulle ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä pidempää ajanjaksoa.

Kehotamme käyttämään henkilökohtaisia tietojasi tilisi kautta ajoittain auttamaan meitä varmistamaan, että ne ovat ajan tasalla. Voimme poistaa tilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmästämme 3 vuoden sisällä sen vuoden lopusta, jonka aikana olet viimeksi käyttänyt sitä tai päivittänyt sitä. Jos tietojasi käytetään valtuutettuun terveydenhoitoon, VitalSignum säilyttää henkilötietosi pidemmän ajan lain ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, joita VitalSignum käsittelee sinusta:

 • Käyttöoikeudet: Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, ja saada tiedoista kopio.
 • Tietojen siirrettävyys: Lain mukaan sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa VitalSignumille toimittamasi henkilötiedot.
 • Oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus saada epätäydellisiä, vääriä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilökohtaisia tietojasi päivitetyiksi tai poistetuiksi.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi VitalSignumille henkilötietojesi käsittelemiseen.
 • Kohde: Sinulla on oikeus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tilanteeseesi liittyvistä syistä.

Voit käyttää oikeuksiasi hallitsemalla tiliäsi ja profiilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässämme tai, jos se ei ole mahdollista, ottamalla meihin yhteyttä. Varsinkin jos peruutat suostumuksesi tai haluat meidän poistavan tai lopettavan henkilötietojesi käsittelyn, emme ehkä pysty jatkamaan tietojenkäsittelyä kanssasi.

Jos et ole tyytyväinen tarjoamiemme oikeuksien käyttämiseen, voit ilmoittaa meille ottamalla yhteyttä meihin. Jos olet edelleen tyytymätön, sinulla on myös oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.

7. Kuka on henkilötietojesi valvoja?

VitalSignum Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, on henkilötietojesi hallinnoija. Voit ottaa meihin yhteyttä myös käyttämällä soveltuvilla VitalSignumin verkkosivustoilla annettuja yhteystietoja.

VitalSignumin tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä meihin tai yritystietosuojavastaavaamme osoitteessa:

VitalSignum Oy
Tietosuojavastaava
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

8. Muutokset tähän lausuntoon

VitalSignum voi muuttaa tätä lausuntoa milloin tahansa ilmoituksella tai ilman erillistä ilmoitusta. Jos tätä lausuntoa muutetaan kuitenkin olennaisella, epäsuotuisalla tavalla, VitalSignum lähettää ilmoituksen muutoksesta ilmoituksen alussa ja tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässä 30 päivän ajan. Suosittelemme, että vierailet uudelleen tässä lausunnossa ajoittain oppiaksesi kaikista tämän lausunnon muutoksista.