Innovatiivinen ratkaisu terveydenhuollon ammattilaisille sydänoireiden ja rytmihäiriöiden monitorointiin

LUOTETTAVA JA HELPPOKÄYTTÖINEN EKG-MITTARI, MOBIILILAITE JA AMMATTILAISEN PILVIPALVELU

Beat2Phone mahdollistaa sekä lyhyen että pitkäkestoisen EKG-rekisteröinnin. Sovellusta voidaan käyttää terveydenhuollon toimintayksikössä tai potilaan kotona.
Beat2Phone rekisteröi myös rytmihäiriöt, joita potilas ei itse huomaa, esim. nukkuessa tai liikkuessa.

Beat2Phone ECG -mittari lähettää langattomasti (BLE) EKG-käyrän mobiililaitteeseen, missä sitä voidaan mobiilisovelluksen avulla reaaliaikaisesti tarkastella mobiililaitteen näytöltä ja tallentaa mittaus mobiililaitteeseen. Potilaan tekemät EKG-tallenteet siirtyvät terveydenhuollon ammattilaisen pilvipalveluun, josta ammattilainen pääsee tarkastelemaan ja analysoimaan EKG-nauhoitteita algoritmin avustamana. Algoritmi tunnistaa lisälyönnit, johtumisajat, rytmihäiriöt, johtumishäiriöt, sykevälivaihtelun sekä stressi-indeksin.

Terveydenhuollon yksiköiden käyttöön tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelukonseptin, joka koostuu mittausvälineistöstä sekä ammattilaisten pilvi- ja analysointipalvelusta.

Mittausvälineistö on pakattu valmiiksi potilaille annettavaan tutkimussalkkuun. Salkku sisältää sensorin, elektrodivyön, latausalustan, puhelimen (soveltuu vain EKG-mittauksen tekemiseen ja siirtämiseen pilveen) sekä puhelimen laturin.

Ammattilaisten pilvipalvelu sisältää EKG-analyysialgoritmin, merkintäpalvelun ja raportit. Mittausjakson aikana on mahdollista tehdä etäseurantaa, kuten tarkastella tehtyjä mittauksia pilvipalvelun avulla. Mittausjakson jälkeen voidaan ottaa koosteraportti koko jaksosta, yksittäisestä mittauksesta tai tulosteita episodeista. Pilvipalveluun tallennetut sydänfilmit ovat helposti saatavilla ja niitä on helppo tarkastella, tallentaa, tulostaa potilaalle ja liittää sairauskertomukseen. Palvelu antaa valmiin raportin nopeuttaen asiantuntijan työtä diagnoosin varmistamisessa. Lisäksi palveluun kuuluvat alkukoulutus ja tekninen tuki.

Beat2Phone on markkinoiden asiakasystävällisin laite jatkuvan EKG:n lyhyt- ja pitkäaikaisrekisteröintiin. Asiakkaan/potilaan etuna on, että käyttäjä voi itse aloittaa ja lopettaa mittauksen ilman terveydenhuollon ammattilaista. EKG:n nauhoitus on huomaamatonta ja vaivatonta, joten rekisteröinti ei häiritse arkirutiineja.

Resurssi- ja kustannustehokas ratkaisu

Beat2Phone on helppo ja kevyt tapa mahdollisten oireiden tunnistukseen ja selvittämiseen, onko oireen taustalla sydänperäinen ongelma vai jokin muu syy.

Järjestelmän käyttö säästää esimerkiksi selvissä eteisvärinätapauksissa sekä perusterveydenhoidon että erikoissairaanhoidon lääkärin ja hoitohenkilökunnan resursseja. Diagnoosi ja päätös hoidosta tai jatkotutkimustentarpeesta voidaan tehdä heti pilvipalvelun avulla odottamatta erikoislääkärin lausuntoa tai lausunto voidaan pyytää etänä. Varhaisessa vaiheessa todetut eteisvärinät pienentävät aivoinfarktipotilaiden määrää ja näin säästävät terveydenhuollon kuluja ja resursseja.

Resurssi- ja kustannustehokkuuden lisäksi Beat2Phone lisää potilastyytyväisyyttä ja vähentää ylimääräisiä käyntejä terveydenhuoltoyksikössä. Usein potilaan rytmihäiriö on ehtinyt päättyä, kun potilas pääsee terveydenhuollon toimipisteeseen. Tästä aiheutuu useita käyntejä terveydenhuollossa ennen kuin tuntemus saadaan rekisteröityä sydänfilmille. Tarjoamalla potilaalle Beat2Phone EKG-rekisteröintilaitteen saadaan ylimääräisiä terveydenhuollon käyntejä vähennettyä ja saadaan rekisteröityä oireiden aikaisia EKG-mittauksia.

Beat2Phone on terveydenhuollon ammattilaisille suunniteltu palvelukokonaisuus, jota voidaan hyödyntää tutkimiseen ja diagnosointiin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisessä terveydenhuollossa, kotihoidossa sekä tutkimustyössä.

1. Terveydenhuollon organisaatiot sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla voivat käyttää Beat2Phonea sydänoireisten potilaiden rytmihäiriöiden ja tuntemusten taltiointiin, tutkimiseen ja diagnosointiin. Laite soveltuu erinomaisesti myös sydäntoimenpiteiden ja aivoinfarktin jälkiseurantaan hoitoyksikössä tai kotona. Beat2Phonea voidaan hyödyntää myös osana terveystarkastusta.

2. Työterveyshuollon yksiköt voivat hyödyntää Beat2Phonea sydänongelmien tutkimiseen ja diagnosointiin sekä stressin ja palautumisen arviointiin.

3. Kotihoidon ja vanhuspalveluiden tuottajat voivat tallentaa potilaiden sydäntuntemuksia ja oireita kotona tai hoitolaitoksessa. Beat2Phonen helppokäyttöisyyden vuoksi potilaan tutkiminen ja mahdollinen diagnosointi onnistuu kotona lähettämättä potilasta erikseen terveydenhuoltoyksikköön.

4. Vakuutusyhtiöt voivat tarjota henkilövakuutus asiakkaille laajennettua palvelua ennaltaehkäisevänä toimena. Esimerkiksi hyvissä ajoin todetulla eteisvärinällä voidaan välttyä vakavammalta komplikaatiolta aivoinfarktilta. Beat2Phonen avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä, tarjota terveyttä edistäviä palveluja sekä pienentää vakuutusyhtiön korvauskuluja.

5. Lääkeyhtiöt ja tutkijat voivat hyödyntää Beat2Phonea tutkittavien terveydentilan seurantaan tutkimusten aikana.