Lehtikirjoitukset

Mittari omaan harjoitteluun Erilaisia urheilumittauslaitteita on tarjolla yhä enemmän. Voisiko niistä olla apua lupauksen pitämisessä? Jos tavoitteet ovat hyvää oloa kovemmat, teknologiasta voi olla paljon hyötyä ja iloa. Se voi auttaa, jos tähtää esimerkiksi juoksemaan puolimaratonin keväällä johonkin tavoiteaikaan tai aikoo osallistua triathlonkilpailuun. ”Silloin pitää miettiä, millä tavalla kannattaa harjoitella ja miten seurata omaa kehitystä.” Silloin teknologiasta on jo paljon apua ja iloa. Lue koko artikkeli >>...

Älypuhelin nopeuttaa sydänpotilaan hoitoa Älypuhelinsovelluksesta etsitään nyt apua sydäninfarktipotilaiden hoidon tehostamiseksi Argentiinassa. Yli 42 000 argentiinalaista saa vuosittain äkillisen ST-nousuinfarktin ja 8–12 prosenttia heistä menehtyy. Älypuhelinsovelluksesta saadut kokemukset Buenos Airesissa aiotaan nyt laajentaa koko maahan. Sovelluksesta saadut lupaavat tutkimustulokset esiteltiin alan kongressissa. Lue koko artikkeli >>...

Potilaan itse tekemä lääketiteellinen mittaus muuttaa lääkärintyötä. Suomessa on kehitetty kotikääyttöön soveltuvia sydänseurantalaitteita. Lokakuussa markkonoille tuli VTT:n tutkijoiden kehittämä, EKG:ta mittaava Beat2Phone. Kännykän omaan tekniikkaan perustuva, Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä mittaussovellus puolestaan on valmsitumassa ensi vuoden alussa. Lue koko artikkeli >>...

Urheillessa sydän ja verenkiertoelimistö joutuvat alttiiksi voimakkaalle rasitukselle. Suomalaiskardiologi suosittelee aktiivikuntoilijoille säännöllistä sydämen tutkimista. Sydämessä tapahtuu pitkäaikaisen fyysisen harjoittelun seurauksena sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia. Esimerkiksi sydämen massa ja tilavuus kasvavat. Sydänfilmi eli EKG (elektrokardiografia) antaa helposti tietoa sydämen toiminnasta. Lue koko artikkeli Iltalehden verkkojulkaisusta >>...

Terveydenhuoltoa mullistavat eniten digipalvelut, eivät maakunnat tai valinnanvapaus Digitalisaatio avaa sote-palveluihin mahdollisuuden siirtyä hoitosuoritteiden tuottamisesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tiedolla johtaminen on huomioitu hallituksen sote-esityksissä, mutta sen toteutuminen on vielä monen mutkan takana. Digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja kansalaisten kasvava autonomia ovat kansainvälisiä megatrendejä, jotka vaikuttavat myös suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Teknologian kehityksessä ei ole enää kyse vain tiedon siirtämisestä tai uusista tietojärjestelmistä. Tekoäly, robotiikka ja terveydentilan jatkuva seuranta avaavat aivan uudenlaisen mahdollisuuden mitata ja seurata ihmisten elämää ja siihen vaikuttavia asioita. Sote-palveluille se tarkoittaa mahdollisuutta siirtyä hoitosuoritteiden tuottamisesta kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Lue koko artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta >>...

Self-detection of atrial fibrillation in an aged population: three-year follow-up of the LietoAF intervention study. Abstract Background Atrial fibrillation (AF) is often asymptomatic and undiagnosed until an ischaemic stroke occurs. An irregular pulse is a key manifestation of AF. We assessed whether pulse self-palpation is feasible in screening of AF. Methods Altogether 205 residents of Lieto municipality aged ≥75 years were randomized in 2012 to receive brief education on pulse palpation focusing on evaluating rhythm regularity. Self-detected pulse irregularity and new AF diagnoses were recorded, and the subjects’ quality of life and use of health care services were assessed during a three-year follow-up. Results The subjects’ median age was 78.2 [3.8] years, and 89 (43.4%) were men. Overall, 139 (68%) subjects had initial good motivation/capability for regular palpation. At four months, 112 (80.6%) subjects with good and 26 (39.4%) with inadequate motivation/capability palpated their pulse daily. At 12 months, 120 (58.5%) and at 36 months, 69 (33.7%) subjects palpated their...

ETEISVÄRINÄN OIREET Eteisvärinässä sydämen normaali säännöllinen rytmi menetetään. Eteisvärinää voidaan kutsua myös flimmeriksi. Kun on kyse eteisvärinästä, sydän lyö yleensä sekä nopeasti että epäsäännöllisesti. Tämän voi todeta esimerkiksi rannepulssia tunnustelemalla. Useimmiten samalla esiintyy myös rasituksessa poikkeavaa hengästymistä ja väsymistä eteisvärinän yhteydessä. Verenpaineen mittauslukemat saattavat heitellä huomattavasti ja verenpainemittari voi ilmoittaa rytmihäiriöstä. Lue koko artikkeli Mehiläisen verkkosivuilta >>...

Aivoverenkiertohäiriöt ovat yksi suurimmista kuolemaan johtavista syistä maailmanlaajuisesti - sydänkuvantamisesta apua Aivoinfarktiin johtavan verihyytymän syntymistä saattaa edesauttaa sydämen vasemman eteiskorvakkeen yksilokeroinen muoto, osoittaa väitöstutkimus. Miehillä ja ylipainoisilla eteiskorvake on keskimäärin monilokeroisempi. Lue koko artikkeli Iltalehden verkkolehdestä >>...

Eteisvärinän ja tyypin 1 diabeteksen yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu tätä ennen. yypin 1 diabetesta eli niin sanottua nuoruustyypin diabetesta potevat sairastuvat tavallista herkemmin myös sydämen eteisvärinään. Riski koskee varsinkin naispotilaita, ruotsalaistutkimus osoittaa. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö. Laajoihin rekisteriaineistoihin perustuvan tutkimuksen mukaan tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen riski sairastua eteisvärinään on 50 prosenttia suurempi ja miehen 13 prosenttia suurempi kuin terveen samanikäisen. Lue kok artikkeli Iltasanomien verkkolehdestä >>...

Eteisvärinä (flimmeri) Eteisvärinällä eli flimmerillä tarkoitetaan sydämen rytmihäiriötä, jossa sydämen rytmi sekaantuu ja se lyö epäsäännöllisesti. Tila eroaa ns. harmittomista lisälyönneistä siinä, että lisälyöntisyydessä tuntuu yksittäinen, satunnainen rytmin hyppäys, kun taas eteisvärinässä sydän lyö jatkuvasti epärytmissä. Varsinainen sähköinen häiriö sydämessä on eteisten alueella. Normaalisti eteisistä lähtevä sydämen sähköinen impulssi ei etenekään loogisesti rintamassa, vaan se hajaantuu useiksi pikku rintamiksi, jotka pyörivät ympyrää eteisten alueella niin, että yksittäistä, tehokasta eteisten supistumista ei synny. Eteisvärinä on usein alkuvaiheessa kohtauksittaista, mutta aikaa myöten siitä voi tulla pysyvää. lue koko artikkeli terve.fi verkkolehdestä >>...