Lehtikirjoitukset

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/eteisvarinan-esiintyvyys-ja-ennuste-laitoshoidon-vanhuksilla Vanhusten eteisvärinän antikoagulanttihoito löi itsensä läpi vuonna 2007, kun Bafta-tutkimus osoitti, että hyvinkin vanhoilla varfariinihoito vähentää merkittävästi eteisvärinässä aivotapahtumia verrattuna asetyylisalisyylihappoon eikä vuotoriskeissä ole eroja. Silti ympärivuorokautisessa hoidossa olevien hauraiden vanhusten eteisvärinän antikoagulaatiohoitoa epäröidään vieläkin, ja vanhusten epäillään olevan alihoidettuja. Britanniassa tehtiin systemoitu ­kat­saus eteisvärinän esiintyvyydestä hoitokotien asukkailla sekä siihen liittyvästä antikoagulanttihoidosta. Mukaan saatiin 29 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 249 779 hoitokodin asukasta (21 poikkileikkaustutkimusta, 7 pitkittäistä kohorttia ja 1 kyselytutkimus). Valtaosaa tutkimuksista pidettiin hyvälaatuisina. Yhteensä 21 tutkimusta raportoi eteisvärinän esiintyvyyden, joka vaihteli välillä 7–38 %. Vain kaksi tutkimusta oli selvittänyt suun kautta otettavien antikoagulanttien vaikutuksia iskeemisiin aivotapahtumiin ja vuotoihin. ­Toisessa hoito (varfariini, dabigatraani, rivaroksabaani) oli yhteydessä vähäisempiin iskeemisiin aivotapahtumiin verrattuna ilman antikoagulantteja olleisiin eikä intrakraniaali­vuodoissa ollut eroja. Toisessa tutkimuksessa varfariinia saaneita verrattiin asetyylisalisyylihappoa saaneisiin. Varfariinia käyttäneet saivat merkitsevästi vähemmän iskeemisiä aivotapahtumia. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan antikoagulanttihoidon saamiseen olivat yhteydessä sydämen vajaatoiminta, aiempi iskeeminen aivotapahtuma, tromboembolia, läppävika ja polyfarmasia. Antikoagulanttien välttäminen puolestaan oli yhteydessä korkeaan...

https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/4245421 Rai Suihkonen Yli 60-vuotiaista vain vajaat 40 prosenttia seuraa säännöllisesti terveydentilaansa. Tämä ilmenee Bristol Myers Squibb ja Pfizer -allianssin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon osallistui toukokuussa tuhat yli 60-vuotiasta suomalaista. Pulssia mitataan vieläkin laiskemmin. Kyselytutkimuksen mukaan vain vähän yli seitsemän prosenttia yli 60-vuotiaista mittaa pulssiaan joko päivittäin tai useasti päivässä. Asiantuntijat suosittelevat säännöllistä pulssinmittausta, jonka ansiosta on mahdollista löytää ensimmäiset merkit sydämen eteisvärinästä. Ajoissa havaittu etäisvärinä voi auttaa välttämään aivoinfarktin. – Eteisvärinä voi olla täysin oireeton, ja ensimmäinen oire piilevästä eteisvärinästä voi pahimmassa tapauksessa olla aivoverenkiertohäiriö, varoittaa tiedotteessa kardiologi Harri Hietanen Helsingin kaupungilta. PULSSIA VOI mitata sormen päällä ranteesta, kyynärtaipeesta tai kaulalta. Normaali leposyke on 50–110 lyöntiä minuutissa. Jos pulssi on niin tiheä tai epätasainen, ettei sykkeestä saa selvää, on otettava yhteys lääkäriin. Myös verenpainemittarin varoitus epäsäännöllisestä sykkeestä voi johtaa eteisvärinän jäljille. Älykellokin seuraa jatkuvasti sykkeen vaihtelua ja osaa jo varsin luotettavasti tunnistaa eteisvärinän. Pulssin mittaamista pyritään lisäämään Kansan liike -yhteiskampanjalla, jonka takana ovat Squibb ja Pfizer -allianssi, Sydänliitto ja Aivoliitto. Erityisesti yli 65-vuotiaiden...

Satunnaiset sydänoireet seurantaan kotimaisella mittauslaitteella APU-Lehti  Satunnaiset sydänoireet katoavat usein mittaamistilanteessa. Kotimaisella Beat2Phone-mittarilla päästään kiinni myös näihin oireisiin. Tavanomaisessa tilanteessa potilas tulee sydäntutkimuksiin satunnaisten sydänoireiden – esim. edellisenä yönä sattuneiden rytmihäiriöiden – takia. Paikan päälle ehdittyä oireet ovat kuitenkin jo kadonneet. Beat2Phone-mittarilla jokainen pystyy itse tallentamaan helposti, nopeasti ja luotettavasti oman EKG-sydänkäyränsä. Tuloksena on sydänfilmi, josta voidaan havaita rytmihäiriöiden kaltaisia poikkeamia ja selvittää oireiden syitä. Beat2Phone-mittaria voi pitää yllä ympäri vuorokauden. Beat2Phone on täysin kotimainen tuote. Suomalainen terveysteknologia on korkealle arvostettua, ja käyttäjän kannalta kotimaisuus merkitsee mm. sitä, että ohjeistus ja käytön tuki saadaan selvällä suomen kielellä. Lue koko artikkeli tästä >>...

Hiljainen sydäninfarkti on yhtä vaarallinen kuin tavallinen – Asiantuntija kertoo, mitkä oireet voivat paljastaa kivuttoman sydänkohtauksen Katri Kallionpää | HS Hyvinvointi ja terveys 14.5.2020 | Kuva. Vesa Moilanen Sydänlääkäri muistuttaa, että sairaudet pitää hoitaa koronaepidemiasta huolimatta: ”Infarkti ei odottele.” SYDÄNINFARKTI aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta sen oireet voivat olla niin lievät, että infarkti jää kokonaan huomaamatta. Tällaiset niin sanotut hiljaiset sydäninfarktit ovat kuitenkin yhtä vaarallisia kuin kaikki muutkin infarktit, osoittaa laaja kansainvälinen tutkimus. Sen mukaan potilaan ennuste on samankaltainen riippumatta siitä, oliko infarkti aiheuttanut kipua vai ei.  ”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita.” Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala ei ole tuloksesta yllättynyt. Hän viittaa viime vuonna julkaistuun suomalaistutkimukseen, jonka mukaan jopa neljä kymmenestä sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhrista oli sairastanut aiemmin niin sanotun hiljaisen sydäninfarktin. Hekkala varoittaa kuitenkin väärinymmärryksestä: ”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita. Oireiden kirjo on laaja äkkikuolemasta epämääräiseen pahaan oloon”, hän muistuttaa. Sydänoireista kärsivät eivät viime aikoina ole hakeutuneet ajoissa hoitoon. EUROOPPALAISET sydänlääkärit ja myös Suomen Kardiologinen seura ovatkin...

Sydänfilmiä puhelimeen Kyösti Pärssinen |Mikrobitti 11/2019 Kun terveysteknologia kehittyy, tuleeko meistä kaikista oman elämämme lääkäreitä? Sydänfilmin tulkintaan tarvitaan yhä kardiologi, mutta diabetespotilaat kehittävät jo yhdessä avoimen koodin keinohaimaa. VTT:n teknologiapäällikkö, tohtori Timo Varpula heräsi vuosia sitten yöllä inhottavaan sydämentykytykseen, sydämen rytmihäiriöihin. Varpula oli ja on edelleen innokas kestävyyslajien harrastaja, ja tykytysten syyksi paljastui lopulta ylirasitustila: liikaa juoksua, pyöräilyä ja hiihtoa. Diagnoosin varmistuminen vei kuitenkin kuukausia, jona aikana epämiellyttävän tuntuiset tykyttelyt toistuivat. Varpula etsi oireiden seurantaa varten mobiililaitetta, jolla voisi helposti tallentaa sydänkäyrän tykytyksen toistuessa. Lue koko artikkeli tästä >>...

Sydämen tykyttelyn "kotianalyysi" Kari Korhonen |Mehiläinen Oy, Lahden Omalääkärisi Tykyttelijöiden kotianalyysi kokeilu Lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystyksessä käy paljon ihmisiä, jotka ovat huolestuneita tuntemistaan sydämen sykkeiden epäsäännöllisyyksistä. Moni on käynyt sydänfilmissäkin. Muutaman minuutin sydänfilmilöydös on usein normaali ja tykyttely on jo tuossa vaiheessa mennyt ohi. Lahden Omalääkärisi lähiklinikoilla otettiin alkuvuodesta 2018 koekäyttöön edellisenä syksynä markkinoille tullut Beat2Phone “sydämen kuntomittari”, jossa on ensimmäisenä laitteena maailmassa yhtä sydänfilmin kytkentää nauhoittava toiminto. Ylilääkäri, lääkintöneuvos Kari Korhonen, sairaanhoitajat Meri Karppinen ja Anne Majuri (”tykyttely hoitajat”) ottivat terveysasemiensa potilaita kokeiluun. Alunperin kuntoilijoille suunnatulla laitteella arvioitiin voitavan arvioida myös sydämen rytmihäiriöitä. Uudella lähestymistavalla haluttiin erotella viattomat sydämen rytmin ongelmat niistä, jotka tarvitsevat jatkotutkimusta. Lue koko artikkeli tästä >>...

Apple Watch 4: EKG ja kaatumisen tunnistin – Lääkärin näkökulma Heltti, Julius Laine | 18.9.2018 Viime viikon keskiviikkona 12.9.2018 Apple ilmoitti saaneensa Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA)luvan käyttää uuteen älykelloonsa suunnitteilla olevaa EKG:ta. Apple Watch 4:än on siis tulossa tavallisen sykemittarin lisäksi EKG-sensori, joka sykkeen ja sykkeenvaihtelun lisäksi antaa tarkemman kuvan sydämen sähköisestä toiminnasta. Hyvin samanlaista tuotetta on kehittänyt jo useampi muukin yritys, joista toisena yrityksenä vastaavanlaiselle toiminnolle FDA:n hyväksynnän on aiemmin saanut AliveCorin KardiaBand, jota yritys on kehittänyt jo seitsemän vuoden ajan. Aivan upouudesta keksinnöstä ei siis ole kyse, kuten PubMed Centralin artikkelinkatsauksesta aiheeseen käy ilmi. EKG-mittaus Tärkeimpänä kellon EKG:n ominaisuutena vaikuttaisi olevan sydämen eteisvärinän eli flimmerin tunnistaminen. Eteisvärinälle on tyypillistä epäsäännöllinen sykevälin vaihtelu ja eräät muut merkit EKG-käyrässä, jotka voinee Applen EKG-sensorillakin saada näkyviin, jos teknologia on riittävän tarkkaa. Lyhyellä hakukonehaulla en esimerkkiä laitteen tuottamasta käyrästä löytänyt. Kellon EKG-sensori ei kuitenkaan voi toimia tavanomaisen sykemittarin sijaisena, koska se ottaa häiriötä muiden lihasten aktivaatiosta, eikä mittaus ole jatkuvaa ja automaattista. Apple Watch 4:n EKG-mittaus on...

Eteisvärinän seulonta Raine Virtanen ja Juhani Airaksinen Eteisvärinän seulonnan tarkoituksena on vähentää eteisvärinän aiheuttamaa sairastavuutta, etenkin aivoinfarkteja. Seulontamenetelmät ovat viimevuosina monipuolistuneet ja tulleet helppokäyttöisemmiksi. Väestötasolla suositellaa nykyään omatoimista säännöllistä sykkeen tunnustelua riskiryhmien seulonnan lähtökohdaksi. Lue koko artikkeli tästä >>...

BEAT2PHONE – URHEILIJAN APULAINEN Petri Järvinen (Triathlon lehti 1/2018) Muutama vuosi sitten aloitin melkoisen kovan triathlon harjoittelun. Yrittäjän kiireiden ja liian vähäisen levon myötä ajauduin ylikuntoon. Sen lisäksi sain vaivakseni korkean verenpaineen ja muutamia sydänflimmereitä. Selvää oli, että kokonaisrasitus sekä urheilun ja levon välinen suhde oli suunniteltava uudelleen. Ylikunnosta palautumiseen meni kaksi vuotta. Urheilu on alkanut uudelleen, mutta kevyemmin ja levänneenä. Olen aina käyttänyt erilaisia urheilukelloja ja sykevöitä, mutta vaivojen myös olen tullut yhä kiinnostuneemmaksi oman kehon toiminnoista. Sydämestä on tullut hieman liian hallitseva ja sitä kuuntelee eri tavalla kuin aikaisemmin. Ymmärtääkseni sydämeni toimintoja paremmin hankin Beat2Phonen. Tästä onkin ollut paljon hyötyä ymmärtääkseni tuntemuksiani sydämestäni. Tämä on ollut hyvä myös lääkärikäynneillä, kun on helposti voinut näyttää lääkärille miltä syke on näyttänyt flimmerikohtauksen aikana. Samalla näen, mikäli ylikunto alkaa kolkuttaa tai vaikkapa flunssa on tuloillaan. Uskon että tästä laitteesta on hyötyä urheilijoille ja varsinkin niille joilla on jotain sydänhuolia. Lue koko artikkeli >>...

Ei elämästä selviä hengissä  – Mysteeriset sydänperäiset äkkikuolemat "Ei elämästä selviä hengissä". Tämä Juicen ralli on patologina 40 vuotta työskennelleen Pekka Karhusen lempilaulu. 68-vuotias Karhunen on Tampereen yliopiston oikeuslääketieteen professori. Tutkimustyö kiinnostaa ja tarjoaa yhä yllätyksiä ja uutta tietoa. Kun ihminen kuolee sairaalassa, on kuoleman syy yleensä kiistattomasti selvillä: hoitoa vaatinut sairaus tai tapaturma. Tällöin hoitava lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Mikäli kuolinsyy ei ole täysin selvä, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus. Toimenpiteestä päättää ylilääkäri, ja sen suorittaa sairaalan patologi saatuaan esitiedot potilasta hoitaneelta lääkäriltä. Mysteeriset sydänperäiset äkkikuolemat Sydämen äkillinen yllättävä rytmihäiriö voi olla kohtalokas. Sen taustalla voi olla erilaisia diagnosoimattomia sairauksia tai poikkeamia. Lue koko artikkeli >>...