Author: VitalSignum

Aivoverenkiertohäiriöt ovat yksi suurimmista kuolemaan johtavista syistä maailmanlaajuisesti - sydänkuvantamisesta apua Aivoinfarktiin johtavan verihyytymän syntymistä saattaa edesauttaa sydämen vasemman eteiskorvakkeen yksilokeroinen muoto, osoittaa väitöstutkimus. Miehillä ja ylipainoisilla eteiskorvake on keskimäärin monilokeroisempi. Lue koko artikkeli Iltalehden verkkolehdestä >>...

Eteisvärinän ja tyypin 1 diabeteksen yhteyksiä ei ole juurikaan tutkittu tätä ennen. yypin 1 diabetesta eli niin sanottua nuoruustyypin diabetesta potevat sairastuvat tavallista herkemmin myös sydämen eteisvärinään. Riski koskee varsinkin naispotilaita, ruotsalaistutkimus osoittaa. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö. Laajoihin rekisteriaineistoihin perustuvan tutkimuksen mukaan tyypin 1 diabetesta sairastavan naisen riski sairastua eteisvärinään on 50 prosenttia suurempi ja miehen 13 prosenttia suurempi kuin terveen samanikäisen. Lue kok artikkeli Iltasanomien verkkolehdestä >>...

Eteisvärinä (flimmeri) Eteisvärinällä eli flimmerillä tarkoitetaan sydämen rytmihäiriötä, jossa sydämen rytmi sekaantuu ja se lyö epäsäännöllisesti. Tila eroaa ns. harmittomista lisälyönneistä siinä, että lisälyöntisyydessä tuntuu yksittäinen, satunnainen rytmin hyppäys, kun taas eteisvärinässä sydän lyö jatkuvasti epärytmissä. Varsinainen sähköinen häiriö sydämessä on eteisten alueella. Normaalisti eteisistä lähtevä sydämen sähköinen impulssi ei etenekään loogisesti rintamassa, vaan se hajaantuu useiksi pikku rintamiksi, jotka pyörivät ympyrää eteisten alueella niin, että yksittäistä, tehokasta eteisten supistumista ei synny. Eteisvärinä on usein alkuvaiheessa kohtauksittaista, mutta aikaa myöten siitä voi tulla pysyvää. lue koko artikkeli terve.fi verkkolehdestä >>...

Rytmihäiriöt havaitseva mobiililaite pian kuluttajakäyttöön ILTALEHTI 11.9.2017 HILKKA TIENHAARA VTT:n spin-off-yritys VitalSignum tuo kuluttajille tarkoitetun rytmihäiriöt tunnistavan pienen mobiililaitteen, joka mittaa käyttäjänsä sydänsähkökäyrän. Noin viisi prosenttia väestöstä kärsii sydämen rytmihäiriöistä, ja niitä esiintyy noin 12 prosentilla yli 60-vuotiaista. Rytmihäiriöt jäävät usein diagnosoimatta. Pienikokoisen uutuuslaitteen avulla sydämen rytmihäiriöt voidaan välittää huomaamattomasti suoraan kännykkään. Laitetta on testattu sydänpotilailla kolmen vuoden ajan hyvin tuloksin, ensin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja nykyään myös HUSissa. Myös sydänongelmista kärsivät huippu-urheilijat ja monet muut yksityishenkilöt ovat koekäyttäneet laitetta. Lue koko artikkeli iltalehdestä >>...

Uusi suomalaislaite välittää sydämen rytmihäiriöt suoraan kännykkään Tekniikan Maailma 11.9.2017 Laite mittaa EKG:n lisäksi käyttäjänsä sykkeen ja sykevälivaihtelun. Laitteelle haetaan seuraavaksi lääkintälaitehyväksyntä, jonka jälkeen se soveltuu esimerkiksi sydänpotilaiden leikkausta edeltävään ja sen jälkeiseen tarkkailuun kotioloissa, sillä data siirtyy kännykästä automaattisesti pilvipalvelun kautta hoitohenkilökunnalle. Laitetta on testattu sydänpotilailla kolmen vuoden ajan hyvin tuloksin, ensin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja nykyään myös HUSissa. Myös sydänongelmista kärsivät huippu-urheilijat ja monet muut yksityishenkilöt ovat koekäyttäneet laitetta. ...

Arrhythmia's are usually harmless and everyone has them - Specialist: over measurement can even make it worse. Feelings of arrhythmia are quite usual with active people doing sports and exercise. Mostly these feelings are quite harmless. Reason for concerns is if these feelings / symptoms take place after or during the exercise. It feels like your heart is skipping a beat or otherwise has unpleasant sensation during the beat. When this is the case of harmless arrhythmia which one does not need to worry and when one should see the doctor? The most common type of arrhythmia are additional heart beats which are either atrio- or ventricular related. These additional beats are quite usual and they are considered to be part of normal behavior of the heart. According to Anna-Mari Hekkala, the chief medical officer of the Finish Cardio association,”all people have them. Only if adult person has over 500 additional beat...