Author: VitalSignum

VitalSignum toimii yhteistyökumppanina Itä-Suomen Yliopistossa toteutettavassa liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkimuksessa. GOLFIX-tutkimuksessa tutkitaan yksittäisen golfkierroksen, sauvakävely- ja kävelylenkin fysiologisia vasteita sydämen syketiheyteen ja sykevälivaihteluun, rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, aivoperäisten ja tulehdukseen liittyvien biomarkkerien esiintyvyyteen, kognitioon, tasapainoon sekä liikuntasuoritukseen yhdistettyjen positiivisten ja negatiivisten tunnetilojen esiintyvyyteen yli 65-vuotiailla golfia pelaavilla henkilöillä. Tutkimuksessamme hyödynnämme lääkinnällisten laitteiden CE-merkinnän saanutta Beat2Phone ECG -EKG-mittaria, mikä lähettää langattomasti luotettavan EKG-käyrän mobiililaitteeseen sekä pilvipalveluun. Mittarin sekä pilvipalvelun avulla voimme tutkia tarkalla sekä luotettavalla tasolla liikuntasuorituksen fysiologisia vasteita sydämen syketiheyteen ja sykevälivaihteluun. Mittari on pienikokoinen ja liikuntasuorituksen aikana huomaamaton, mikä lisää sen käyttömukavuutta. Lisäksi pilvipalvelun käyttöliittymä on helppokäyttöinen, mikä helpottaa tulosten analysointia. Tutkimuksesta raportoidaan lisää syyskuun aikana, pysythän kuulolla! Julia Kettinen, TtM Tohtorikoulutettava Itä-Suomen Yliopisto   Heikki Tikkanen, prof. Tutkimuksen johtaja Itä-Suomen Yliopisto   Mika Venojärvi, FT,dos. Tutkija Itä-Suomen Yliopisto...

https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/eteisvarinan-esiintyvyys-ja-ennuste-laitoshoidon-vanhuksilla Vanhusten eteisvärinän antikoagulanttihoito löi itsensä läpi vuonna 2007, kun Bafta-tutkimus osoitti, että hyvinkin vanhoilla varfariinihoito vähentää merkittävästi eteisvärinässä aivotapahtumia verrattuna asetyylisalisyylihappoon eikä vuotoriskeissä ole eroja. Silti ympärivuorokautisessa hoidossa olevien hauraiden vanhusten eteisvärinän antikoagulaatiohoitoa epäröidään vieläkin, ja vanhusten epäillään olevan alihoidettuja. Britanniassa tehtiin systemoitu ­kat­saus eteisvärinän esiintyvyydestä hoitokotien asukkailla sekä siihen liittyvästä antikoagulanttihoidosta. Mukaan saatiin 29 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 249 779 hoitokodin asukasta (21 poikkileikkaustutkimusta, 7 pitkittäistä kohorttia ja 1 kyselytutkimus). Valtaosaa tutkimuksista pidettiin hyvälaatuisina. Yhteensä 21 tutkimusta raportoi eteisvärinän esiintyvyyden, joka vaihteli välillä 7–38 %. Vain kaksi tutkimusta oli selvittänyt suun kautta otettavien antikoagulanttien vaikutuksia iskeemisiin aivotapahtumiin ja vuotoihin. ­Toisessa hoito (varfariini, dabigatraani, rivaroksabaani) oli yhteydessä vähäisempiin iskeemisiin aivotapahtumiin verrattuna ilman antikoagulantteja olleisiin eikä intrakraniaali­vuodoissa ollut eroja. Toisessa tutkimuksessa varfariinia saaneita verrattiin asetyylisalisyylihappoa saaneisiin. Varfariinia käyttäneet saivat merkitsevästi vähemmän iskeemisiä aivotapahtumia. Yhteensä 17 tutkimuksen mukaan antikoagulanttihoidon saamiseen olivat yhteydessä sydämen vajaatoiminta, aiempi iskeeminen aivotapahtuma, tromboembolia, läppävika ja polyfarmasia. Antikoagulanttien välttäminen puolestaan oli yhteydessä korkeaan...

Ilmoitettu laitos 0598 on arvioinut Beat2Phone ECG -sensorista ja Cardiolysen EKG-analyysiohjelmistosta koostuvan VitalSignum Oy:n toimenpidepakkauksen ja todennut sen olevan vaatimusten mukainen - SGS Fimkon päätös FI21/07061P0. Beat2Phone ECG -palvelu lähettää sensorilla tehdyt mittaukset analyysiohjelmistolle, joka palauttaa mittaukseen tehdyt annotaatiot pilvipalveluun. Mittauksia ja merkintöjä voidaan tarkastella pilvipalvelusta. Analyysialgoritmin tekemien merkintöjen avulla palvelussa voidaan käydä tehokkaasti läpi useiden päivien aikana mitattuja hyvälaatuisia ekg-mittauksia, mikä helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Kuluttajat saavat palvelun käyttöönsä ostamalla yhden, kuuden tai kahdentoista kuukauden palvelulisenssin VitalSignumilta. FI21_07061P0 - VitalSignum Oy - MDD EC Certification Decision - 2021-05-25...

https://www.ksml.fi/uutissuomalainen/4245421 Rai Suihkonen Yli 60-vuotiaista vain vajaat 40 prosenttia seuraa säännöllisesti terveydentilaansa. Tämä ilmenee Bristol Myers Squibb ja Pfizer -allianssin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon osallistui toukokuussa tuhat yli 60-vuotiasta suomalaista. Pulssia mitataan vieläkin laiskemmin. Kyselytutkimuksen mukaan vain vähän yli seitsemän prosenttia yli 60-vuotiaista mittaa pulssiaan joko päivittäin tai useasti päivässä. Asiantuntijat suosittelevat säännöllistä pulssinmittausta, jonka ansiosta on mahdollista löytää ensimmäiset merkit sydämen eteisvärinästä. Ajoissa havaittu etäisvärinä voi auttaa välttämään aivoinfarktin. – Eteisvärinä voi olla täysin oireeton, ja ensimmäinen oire piilevästä eteisvärinästä voi pahimmassa tapauksessa olla aivoverenkiertohäiriö, varoittaa tiedotteessa kardiologi Harri Hietanen Helsingin kaupungilta. PULSSIA VOI mitata sormen päällä ranteesta, kyynärtaipeesta tai kaulalta. Normaali leposyke on 50–110 lyöntiä minuutissa. Jos pulssi on niin tiheä tai epätasainen, ettei sykkeestä saa selvää, on otettava yhteys lääkäriin. Myös verenpainemittarin varoitus epäsäännöllisestä sykkeestä voi johtaa eteisvärinän jäljille. Älykellokin seuraa jatkuvasti sykkeen vaihtelua ja osaa jo varsin luotettavasti tunnistaa eteisvärinän. Pulssin mittaamista pyritään lisäämään Kansan liike -yhteiskampanjalla, jonka takana ovat Squibb ja Pfizer -allianssi, Sydänliitto ja Aivoliitto. Erityisesti yli 65-vuotiaiden...

Itranslaten Head of Sales and Marketing Hanna Kostamo: ”VitalSignum on meille tärkeä lääkinnällisten laitteiden asiakas. Meistä on mukava päästä tekemään oma osamme näiden elintärkeiden tuotteiden toimitusketjussa, ja laadukkaissa käännöksissä meitä auttaa kääntäjiemme lääkinnällisten laitteiden erikoisalatuntemus”. Lue lisää osoitteesta https://itranslate.fi/asiakastarinat/vitalsignum...

MASSE-ohjelman tavoitteena on luoda peruskonsepti virtuaalisen huolenpitäjän (VCO) toteutukselle. VitalSignum Oy on mukana hankkeessa tarjoamassa Beat2Phone ECG -palvelua huolenpitoa tarvitsevien ihmisten sydänkunnon seurantaan. Lue lisää MASSE-blogista osoitteesta https://ourblogs.aalto.fi/masse-blog/etamonitorointia-ja-huolenpitoa-risto-soila...

VitalSignum Oy on saanut lääkinnällisten laitteiden CE-merkinnän Beat2Phone ECG -EKG-mittarille. Lisäksi VitalSignumin johtamisjärjestelmä arvioitiin ja sertifioitiin täyttäen ISO 13485 -standardin vaatimukset. Linkki lääkelaitesertifikaattiin FI20_871798 Iss1 VitalSignum Oy MDD EC certificate 2020-2024 Linkki ISO 13485-sertifikaattiin VitalSignum ISO 13485 2020-2023...

Satunnaiset sydänoireet seurantaan kotimaisella mittauslaitteella APU-Lehti  Satunnaiset sydänoireet katoavat usein mittaamistilanteessa. Kotimaisella Beat2Phone-mittarilla päästään kiinni myös näihin oireisiin. Tavanomaisessa tilanteessa potilas tulee sydäntutkimuksiin satunnaisten sydänoireiden – esim. edellisenä yönä sattuneiden rytmihäiriöiden – takia. Paikan päälle ehdittyä oireet ovat kuitenkin jo kadonneet. Beat2Phone-mittarilla jokainen pystyy itse tallentamaan helposti, nopeasti ja luotettavasti oman EKG-sydänkäyränsä. Tuloksena on sydänfilmi, josta voidaan havaita rytmihäiriöiden kaltaisia poikkeamia ja selvittää oireiden syitä. Beat2Phone-mittaria voi pitää yllä ympäri vuorokauden. Beat2Phone on täysin kotimainen tuote. Suomalainen terveysteknologia on korkealle arvostettua, ja käyttäjän kannalta kotimaisuus merkitsee mm. sitä, että ohjeistus ja käytön tuki saadaan selvällä suomen kielellä. Lue koko artikkeli tästä >>...

Hiljainen sydäninfarkti on yhtä vaarallinen kuin tavallinen – Asiantuntija kertoo, mitkä oireet voivat paljastaa kivuttoman sydänkohtauksen Katri Kallionpää | HS Hyvinvointi ja terveys 14.5.2020 | Kuva. Vesa Moilanen Sydänlääkäri muistuttaa, että sairaudet pitää hoitaa koronaepidemiasta huolimatta: ”Infarkti ei odottele.” SYDÄNINFARKTI aiheuttaa yleensä kovaa kipua, mutta sen oireet voivat olla niin lievät, että infarkti jää kokonaan huomaamatta. Tällaiset niin sanotut hiljaiset sydäninfarktit ovat kuitenkin yhtä vaarallisia kuin kaikki muutkin infarktit, osoittaa laaja kansainvälinen tutkimus. Sen mukaan potilaan ennuste on samankaltainen riippumatta siitä, oliko infarkti aiheuttanut kipua vai ei.  ”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita.” Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala ei ole tuloksesta yllättynyt. Hän viittaa viime vuonna julkaistuun suomalaistutkimukseen, jonka mukaan jopa neljä kymmenestä sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhrista oli sairastanut aiemmin niin sanotun hiljaisen sydäninfarktin. Hekkala varoittaa kuitenkin väärinymmärryksestä: ”Hiljainen sydäninfarkti ei tarkoita, etteikö infarkti aiheuttaisi mitään oireita. Oireiden kirjo on laaja äkkikuolemasta epämääräiseen pahaan oloon”, hän muistuttaa. Sydänoireista kärsivät eivät viime aikoina ole hakeutuneet ajoissa hoitoon. EUROOPPALAISET sydänlääkärit ja myös Suomen Kardiologinen seura ovatkin...

Sydänfilmiä puhelimeen Kyösti Pärssinen |Mikrobitti 11/2019 Kun terveysteknologia kehittyy, tuleeko meistä kaikista oman elämämme lääkäreitä? Sydänfilmin tulkintaan tarvitaan yhä kardiologi, mutta diabetespotilaat kehittävät jo yhdessä avoimen koodin keinohaimaa. VTT:n teknologiapäällikkö, tohtori Timo Varpula heräsi vuosia sitten yöllä inhottavaan sydämentykytykseen, sydämen rytmihäiriöihin. Varpula oli ja on edelleen innokas kestävyyslajien harrastaja, ja tykytysten syyksi paljastui lopulta ylirasitustila: liikaa juoksua, pyöräilyä ja hiihtoa. Diagnoosin varmistuminen vei kuitenkin kuukausia, jona aikana epämiellyttävän tuntuiset tykyttelyt toistuivat. Varpula etsi oireiden seurantaa varten mobiililaitetta, jolla voisi helposti tallentaa sydänkäyrän tykytyksen toistuessa. Lue koko artikkeli tästä >>...